Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 335/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Rypinie z 2021-02-18

R., 18 lutego 2021 roku

Sygn. akt IIK 335/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Rypinie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący Sędzia Katarzyna Więckowska

Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Paczkowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rypinie M. L.

po rozpoznaniu 18.02.2021 r. sprawy:

P. J. s. I. i I. z d. K.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

W okresie od 1 grudnia 2013 roku do 08 lutego 2016 roku i od 27 kwietnia 2016 roku do 24 września 2020 roku w miejscowości O. gmina S. powiat (...) województwo (...), będąc zobowiązany mocą ustawy i protokołu Sądu Rejonowego w Lipnie VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w R. sygn. akt VIII RC 198/13 z dnia 2 grudnia 2013 roku, do łożenia na utrzymanie małoletniej córki O. J., uchylał się od wykonania ciążącego obowiązku alimentacyjnego narażając tym samym małoletnią na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

tj. o przestępstwo określone w art. 209 § la kk

I.  Oskarżonego P. J. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia tj. przestępstwa z art.209§1a kk i za to na podstawie art. 209§1a kk w zw. z art.34§1,§1a pkt. 1 i §2 kk i art.35§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku 6 (sześć) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wskazanym zakładzie pracy w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

II.  Na podstawie art. 34§3kk w zw. z art. 72§1pkt 3 kk zobowiązuje oskarżonego do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie córki w okresie wykonywania kary,

III.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. C. kwotę 420,00 (czterysta dwadzieścia) złotych plus 23% podatku VAT łącznie 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

IV.  Zwalnia oskarżonego od uiszczenia opłaty sądowej, natomiast wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Andrzejczuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rypinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Katarzyna Więckowska
Data wytworzenia informacji: